Samenwerken

Thema

Samenwerken

Als je als buurtsportcoach met het thema beweegvriendelijke omgeving aan de slag gaat, kom je altijd een of andere vorm van samenwerken tegen.

Als je als buurtsportcoach met het thema beweegvriendelijke omgeving aan de slag gaat, kom je altijd een of andere vorm van samenwerken tegen en krijg je te maken met verschillende partijen met mogelijk tegenstrijdige belangen, andere visies ed. Draagvlak creëren is dan essentieel. Tools bieden handvatten om dit te bewerkstelligen en het proces beter te laten voorlopen.

Op deze pagina komt een aantal onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen aan bod en worden concrete tools aangeboden.

We hebben een onderverdeling gemaakt naar de volgende hoofdonderwerpen:

  1. Samenwerken in netwerken en communities
  2. Vernieuwen / Verandermanagement
  3. Onderhandelen / Omgaan met verschillende belangen
  4. Met wie werk ik samen