Inwonersparticipatie – Praktijkvoorbeelden & Tips

Inwonersparticipatie – Praktijkvoorbeelden & Tips

Op deze pagina vind je een aantal praktisch, direct toepasbare instrumenten. Hierboven staan eerst een paar sites met veel tools die je kan inzetten. Daarna noemen we enkele losse tools per participatieniveau. Bij de tools vind je een symbool wat gearceerd is per trede die terug komt in de tool. Als je er tips vindt dan staat er het tips icoon naast ipv trapsymbool Klik op de afbeelding van de site om naar de site toe te gaan.


Spoorpark Tilburg

In Tilburg ligt sinds zomer 2019 het Spoorpark. Op een voormalig rangeerterrein is een park ontwikkeld met plek voor sport, bewegen, recreatie, ontspanning, ontmoeting en verblijf. De realisatie van het park is een geweldig voorbeeld van een burgerinitiatief. In dit uitgebreide artikel lees je hoe dit multifunctionele en beweegvriendelijke park is ontstaan. We schetsen het proces van burgerinitiatief tot realisatie.

Beschikbaar via hier.


Participatie bij parkontwikkeling in Nijmegen – Publiekssamenvatting PARTIGAN.

Dit document bevat de belangrijkste bevindingen
van de verkennende case studie naar de rol van
participatie in de waargenomen kwaliteit en het
gebruik van vijf kleine parkjes in Nijmegen. Dit
onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het
project PARTIGAN, ofwel Participatie in het Groen
in Arnhem en Nijmegen.

Beschikbaar via hier.