Inwonersparticipatie – Kennis

Inwonersparticipatie – Kennis

Dana Feringa: Burgerschap

In deze kennisclip gaat Dana Feringa (Fontys Hogeschool Eindhoven) in op het concept burgerschap. Ze bespreekt welke definities worden gehanteerd en in welke vormen we burgerschap in onze maatschappij terugzien. Dit geeft een aantal handvatten dat gebruikt kan worden in het professioneel handelen van de buurtsportcoach.

Joost Welten: Participatielader

In deze kennisclip gaat Joost Welten (Fontys Hogeschool Eindhoven) in op de participatieladder. De ladder bestaat uit 5 tredes die elk een ander niveau van participatie vertegenwoordigen. Die tredes laten zien in welke mate burgers/bewoners betrokken worden in participatietrajecten. Informeren is daarbij het meest basale niveau, meebeslissen vertegenwoordigt het hoogste niveau van participatie.

Berry van Holland: inwonersparticipatie

In deze kennisclip gaat Berry van Holland (Hanzehogeschool Groningen) in op de stappen in het proces van inwonersparticipatie. Aspecten die voorbij komen, zijn de bepaling van de doelgroep, inzet van communicatiekanalen en organisatie van het proces. De belangrijkste sleutelelementen (betrekken van inwoners en verwachtingsmanagement) komen aan bod, maar ook de belangrijkste aandachtspunten (barrières).

Inwonersparticipatie vanuit de interviews in het onderzoek

Participatie kent verschillende doelstellingen en ook verschillende vormen. Met de jaren zijn er diverse participatieladders ontwikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen die participeren en contexten waarin wordt geparticipeerd.

Naast dat deze ladders inzichtelijk maken welke concrete activiteiten onder participatie worden geschaard, brengen zij een normatieve ordening in activiteiten aan. Over het algemeen bevinden ‘(mee)beslissen’ en ‘coproduceren’ zich bovenaan dergelijke ladders. ‘Informeren’ en ‘raadplegen’ staan veelal onderaan.

Tijdens de interviews over buurtsportcoaches met beleidsadviseurs bij gemeentes is participatie ook ter sprake gekomen. Op basis van deze gesprekken zien we dat participatie binnen deze context voornamelijk gelijk staat aan ‘consultatie’.

Hoewel deze activiteit laag op de participatieladers is gepositioneerd, hoeft dit niet negatief te zijn. Wil je weten waarom niet, kijk dan de kennisclip over ‘burgerschap’.

RIVM INSTRUMENTEN BURGERPARTICIPATIE

Burgerparticipatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Welke vorm van burgerparticipatie relevant is, hangt af van verschillende factoren, zoals het doel van burgerparticipatie, de mogelijkheden om een faciliterende rol aan te nemen, draagvlak binnen de eigen organisatie en de verwachte bijdrage van de burger.

Beschikbaar via hier.