Fysieke omgeving – Kennis – 4. wet en regelgeving openbare ruimte

4. Wet en regelgeving openbare ruimte

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De omgevingswet moet zorgen voor een vereenvoudiging van het omgevingsrecht. 26 wetten worden gebundeld in 1 nieuwe omgevingswet. Deze herziening is een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt. Dit zijn op gemeentelijk niveau veelal professionals binnen het ruimtelijk domein.

Lees hier meer over de omgevingswet en waarom dit HET moment is om sport en bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving te agenderen. Leer over bij wie je kan aanhaken en hoe je mee kunt denken.

Landelijk kun je de omgevingswet als belangrijkst wettelijk kader zien voor ontwikkelingen in de fysiek ruimtelijke sector. Binnen de omgevingswet zijn verschillende instrumenten beschikbaar voor de gemeente. De omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan.
link naar de omgevingswet.


Eind 2019, voor we met coronamaatregelen te maken hadden, werd in het kader van het onderzoek ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten ’ , een beleidsscreening uitgevoerd bij een selectie van gemeenten. Vier van de 23 gemeenten hadden in 2019 specifiek beleid voor beweegvriendelijke omgeving beschreven. Een van de gemeenten benoemt expliciet de sterke samenwerking tussen gemeentelijk beleid, buurtsportcoaches en sport en bewegen in de openbare ruimte bij het stimuleren van bewoners om meer te bewegen. In twee sportbeleidsstukken en in een lokaal sportakkoord wordt een verbinding gemaakt tussen de buurtsportcoach en beweegvriendelijke omgeving. Bijvoorbeeld gericht op sportsimulering “daarnaast willen we de bestaande mogelijkheden die onze openbare ruimte nu al biedt voor sporten en bewegen meer onder de aandacht van onze inwoners brengen, bijvoorbeeld door gerichte inzet van buurtsportcoaches of het ondersteunen van beweeginitiatieven in de openbare ruimte” (sportbeleid van een grote gemeente).


Heijnen en Hoekman (2020) concluderen in het rapport ‘Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid’ dat 70 procent van de gemeenten extra aandacht heeft besteed aan het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte (periode april-juni 2020). Een groot deel van de gemeenten is bovendien van plan dit door te zetten, ook omdat ze dit al in het lokaal sportbeleid of lokaal sportakkoord hebben opgenomen. Nog eens twintig procent van de gemeenten geeft aan dat ze structurele wijzigingen verwacht op het beleidsthema beweegvriendelijke omgeving. De behoefte van burgers om te bewegen in de openbare ruimte is toegenomen en daarmee ook het belang van gemeenten om dit te faciliteren. De huidige coronamaatregelen lijken dit te versnellen