Fysieke omgeving – Kennis – 1. Het fysieke domein bij de gemeente

1. Het fysieke domein bij de gemeente

De lokale overheid, de gemeente, is doorgaans verantwoordelijk voor het ontwerp, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Meestal belegd in bij het fysieke domein in een gemeente. In elke gemeente is dit weer anders georganiseerd. Thema’s als groen, beheer openbare ruimte, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, milieu, duurzaamheid, klimaat, landbouw, natuur, verkeer en vervoer, water en speelruimte zijn vaak belegd in het fysiek domein. In enkele gemeenten maakt het team ‘sport’ ook deel uit van het fysiek domein.

Er zijn ook gemeenten die een projectleider of programma manager ‘bewegen in de openbare ruimte’ of ‘beweegvriendelijke omgeving’ hebben. Dit kan iemand zijn zowel vanuit het sociale als het fysieke domein. Vaak weet deze persoon deze twee domeinen met elkaar te verbinden en kan hij of zij de juiste lijntjes leggen binnen de gemeente. Domein samenwerken