Fysieke omgeving – Instrumenten

Fysieke Omgeving – Instrumenten

Op deze pagina vind je een aantal praktisch, direct toepasbare instrumenten.

  1. Scan instrumenten.
  2. Scan instrumenten voor context spelen en doelgroep kinderen.
  3. Ontwerp instrumenten

1. SCAN INSTRUMENTEN

BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING SCAN (Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Breng de beweegvriendelijkheid van een buurt in kaart aan de hand van 50 stellingen over visie, beleid, samenwerken, lopen, fietsen, spelen, actief bewegen en sport.

Vind een antwoord op de vraag of bewoners voldoende prikkels krijgen om in beweging te komen, op welke vlakken verbetering mogelijk is, handvatten om onderwerp bewegen te agenderen, discussie met collega’s en/of inwoners.

Lees de tips voor toepassing van de BVO scan via dit artikel.

Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de BVO Scan

“laagdrempelig, concrete en duidelijke tool die op verschillende manieren ingezet kan worden”

“overzichtelijk en representatief” en “geeft vanuit verschillende onderdelen inzicht in huidige situatie”.

“uitkomsten bieden ruimte voor discussie” en ” met de uitkomst van de scan kan je heel gericht prioriteiten aanstippen voor vervolg”.

“als BSC heb je wel inzicht in het beleidsplan nodig voor de stellingen rondom visie beleid en samenwerking”.

“ik mis het sociale gedeelte, het ontmoeten, nog in deze scan”.

LEEFPLEKMETER
(Gezond In)

Beoordeel je buurt of wijk en ga met buurtgenoten of gemeente in gesprek over je leefplek.

Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de Leefplekmeter

SCAN BEWEEGVRIENDELIJKE BUITENRUIMTE
(Kind & Samenleving)

Screen de beweegvriendelijkheid van je buurt en leer eenvoudig zien hoe een omgeving gebruikers aanzet tot diverse vormen van bewegen, of juist niet.

Hiermee krijg je de kwaliteiten van een plek in beeld en het biedt houvast voor een gesprek en idee ontwikkeling.

Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de Scan beweegvriendelijke buitenruimte

2. SCAN INSTRUMENTEN VOOR CONTEXT SPELEN EN DOELGROEP KINDEREN

OMGEVINGSANALYSE DAILY MILE

Krijg inzicht in waar je op een makkelijke manier snel met de hele klas een 15 minuten (daily mile) kunt gaan rennen of lopen.

Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de omgevingsanalyse Daily mile

KINDERSTRAATSCAN

Scoor met deze vragenlijst de kindvriendelijkheid van de straat. (lopen, fietsen, spelen). En ontdek hoe je straten in de buurt veiliger en vriendelijker maakt voor kinderen en andere niet gemotoriseerde weggebruikers.

Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de Scan Kinderstraatscan

SPEELSCAN

Breng met deze vragenlijst de bruikbaarheid en benutting van speelplekken in kaart. Krijg inzichti n welke plekken goed en niet of nauwelijks gebruikt worden en hoe je gebruikswaarde kan verbeteren.

Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de Speelscan

3. ONTWERP INSTRUMENTEN

ONTWERPPRINCIPES VOOR EEN BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING
(TNO & Kenniscentrum Sport en bewegen)

Inspiratieboek met 36 concrete ontwerpprincipes voor het ontwerp van een beweegvriendelijke omgeving.


Beschikbaar via hier.

ERVARINGEN met de ontwerpprincipes BVO

SPORTEN SPELEN BEWEGEN EN ONTMOETEN IN GRONINGEN RECEPTENBOEK (Humankind, gemeente Groningen)

Inspiratieboek & praktische handleiding voor onder andere ontwerp van een aantrekkelijke, beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving.

Beschikbaar via hier.

Ervaringen met het Gronings Receptenboek