Vragenlijst beweegvriendelijker maken van de wijk

Vragenlijst beweegvriendelijker maken van de wijk

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 11 items waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat motivatoren en belemmeringen zijn om te sporten en bewegen. En wat de tevredenheid is van de wijk op het gebied van sport en bewegen, welke tips kunnen worden gegeven en welke activiteit de respondenten het liefste in de directe omgeving willen doen.

Tool

Link hier.

NOC*NSF Sportdeelname index

NOC*NSF Sportdeelname index

Beschrijving Tool

Het NOC*NSF laat IPSOS maandelijks de sportdeelname in Nederland peilen in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De Sportdeelname Index laat jou de ontwikkeling van de sportdeelname in Nederland zien vanuit de ongeorganiseerde, anders georganiseerde en georganiseerde sport.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Ik zou het inzetten om samen met onze opdrachtgever (gemeente) een index op te zetten. Interessant om te weten voor een gemeente waar extra aandacht nodig is.”

Voordelen

Eenvoudig in gebruik, breed en overzichtelijk, nuttige resultaten.

Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving

Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 10 items voor de helft gericht op achtergrondvariabelen en sport- en beweeggedrag en vervolgens gericht op de tevredenheid van het openbaar sport en bewegen, wat van meerwaarde zou zijn, wensen t.a.v. sport en bewegen in de openbare ruimte.

Tool

Link hier.

Sport op de kaart – Beweegnormen en wekelijkse sporters

Sport op de kaart – Beweegnormen en wekelijkse sporters

Beschrijving Tool

Op volksgezondheidenzorg.info wordt open data beschikbaar gesteld waaronder inzichten in de mate waarin voldaan is aan de beweegrichtlijnen per regio, gemeente en wijk en de wekelijkse sporters binnen deze gebieden. De gegevens hebben betrekking op inwoners van 19 jaar en ouder. Hier kan je specifiek in jouw gebiedsdeel bekijken welk aandeel van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Handige tool voor het opzetten van beweeginterventies.”

Voordelen

Overzichtelijk en concreet, makkelijk op te zoeken.

Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk

Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 20 items grofweg opgedeeld in 2 secties. Sectie 1 gericht op achtergrondvariabelen, sport en beweeggedrag, motivatoren en belemmeringen. Sectie 2 gericht op de mening van respondenten ten aanzien van potentieel nieuw beweegplein en voorspelling van beweeggedrag t.a.v. dit plein.

Tool

Link hier.

Sport op de kaart – ongeorganiseerd sporten

Sport op de kaart – ongeorganiseerd sporten

Beschrijving Tool

Op volksgezondheidenzorg.info wordt open data beschikbaar gesteld waaronder het aandeel inwoners van 19 jaar en ouder per gemeente dat de ongebonden sporten sportief wandelen, hardlopen en wielrennen beoefent alsmede het aandeel inwoners dat aan fitness doet. Zodoende kan je specifiek in jouw gebiedsdeel bekijken welke aandeel van de inwoners welke ongebonden sport beoefent.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Alle ongeorganiseerde sporten zijn erin verwerkt en je kunt makkelijk conclusies trekken wat waar populair is.”

Voordelen

Makkelijk overzicht hoe het bewegen geregeld is.

Nationaal Sportonderzoek

Nationaal Sportonderzoek

Beschrijving Tool

Het Mulier Instituut initieert sinds 2017 het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Een kwantitatief vragenlijst onderzoek waarin onderwerpen centraal staan zoals i) actieve leefstijl, bewegen en gezondheid, ii) beweegdeterminanten, iii) sport en bewegen in de buurt en iv) sportbestedingen. Met deze tool kan de verkregen data worden bekeken en geanalyseerd en zijn de gebruikte vragenlijsten beschikbaar. Hiermee kan je als buurtsportcoach specifiekere kennis achterhalen en (delen van) de vragenlijst inzetten om vanuit een gerichte steekproef inzichten op te halen.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Handige tool waarbij je brede inzichten krijgt voor het opzetten van een beweegvriendelijke omgeving.”

Voordelen

Eenvoudig in gebruik, veel informatie, onderbouwd.

SQUASH vragenlijst

SQUASH vragenlijst

Beschrijving Tool

De SQUASH (Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing physical activity) heeft als de doel lichamelijke activiteit te meten in lijn met de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in 2017 uitgaf. Respondenten wordt gevraagd om vanuit een normale week in de afgelopen week de vragenlijst in te vullen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan onder meer de invulling vrije tijd, woon/werk verkeer en andere lichamelijke activiteit. De vragenlijst kent een onderscheid tussen volwassenen en kinderen. De tool ondersteunt het afnemen van de vragenlijst en het analyseren en interpreteren van de data. Met deze tool is het mogelijk om in kaart te brengen hoeveel tijd mensen per week bewegen en sporten. De tool zou je bijvoorbeeld gericht in kunnen zetten om deze kernindicatoren voor een gebiedsdeel of wijk in kaart te brengen. Waar deze tool initieel bedoelt is voor onderzoekers lijkt het gericht toepassen van de vragenlijst bij te dragen aan een verkrijgen van een adequaat beeld vanuit een gestandaardiseerde vragenlijst.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Wanneer er iets uitkomt, kun je gericht met een persoon aan de slag om meer te gaan bewegen en kijken waar er nog mogelijkheden zijn.”

Voordelen

Makkelijk in te vullen en uitgebreid.