Nationaal Sportonderzoek

Nationaal Sportonderzoek

Beschrijving Tool

Het Mulier Instituut initieert sinds 2017 het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Een kwantitatief vragenlijst onderzoek waarin onderwerpen centraal staan zoals i) actieve leefstijl, bewegen en gezondheid, ii) beweegdeterminanten, iii) sport en bewegen in de buurt en iv) sportbestedingen. Met deze tool kan de verkregen data worden bekeken en geanalyseerd en zijn de gebruikte vragenlijsten beschikbaar. Hiermee kan je als buurtsportcoach specifiekere kennis achterhalen en (delen van) de vragenlijst inzetten om vanuit een gerichte steekproef inzichten op te halen.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Handige tool waarbij je brede inzichten krijgt voor het opzetten van een beweegvriendelijke omgeving.”

Voordelen

Eenvoudig in gebruik, veel informatie, onderbouwd.

SQUASH vragenlijst

SQUASH vragenlijst

Beschrijving Tool

De SQUASH (Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing physical activity) heeft als de doel lichamelijke activiteit te meten in lijn met de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in 2017 uitgaf. Respondenten wordt gevraagd om vanuit een normale week in de afgelopen week de vragenlijst in te vullen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan onder meer de invulling vrije tijd, woon/werk verkeer en andere lichamelijke activiteit. De vragenlijst kent een onderscheid tussen volwassenen en kinderen. De tool ondersteunt het afnemen van de vragenlijst en het analyseren en interpreteren van de data. Met deze tool is het mogelijk om in kaart te brengen hoeveel tijd mensen per week bewegen en sporten. De tool zou je bijvoorbeeld gericht in kunnen zetten om deze kernindicatoren voor een gebiedsdeel of wijk in kaart te brengen. Waar deze tool initieel bedoelt is voor onderzoekers lijkt het gericht toepassen van de vragenlijst bij te dragen aan een verkrijgen van een adequaat beeld vanuit een gestandaardiseerde vragenlijst.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Wanneer er iets uitkomt, kun je gericht met een persoon aan de slag om meer te gaan bewegen en kijken waar er nog mogelijkheden zijn.”

Voordelen

Makkelijk in te vullen en uitgebreid.

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt

Beschrijving Tool

Deze vragenlijst kan ingezet worden om inzicht te verschaffen in hoe ouderen hun omgeving ervaren in relatie tot bewegen. De vragenlijst bestaat uit vragen over ziekte en gezondheid, beweeggedrag in de openbare ruimte, de fysieke omgeving en de sociale omgeving. Als buurtsportcoach kan je zelf of in samenwerking met andere professionals deze vragenlijst afnemen waarna je de data analyseert en interpreteert.

Tool

Link hier.

Wat drijft en belemmert mensen met een lagere deelname om te sporten en bewegen?

Wat drijft en belemmert mensen met een lagere deelname om te sporten en bewegen?

Beschrijving Tool

Vanuit een literatuuronderzoek en raadpleging van experts zijn door het RIVM belemmeringen en drijfveren in kaart gebracht bij doelgroepen die over het algemeen een lagere sport- en beweegdeelname kennen. Inzichten in deze belemmeringen en drijfveren kunnen per doelgroep opgehaald worden als in een totaal rapport. Je kan deze inzichten direct oppakken of gebruiken om bijvoorbeeld samen te voegen in een andere tool zoals het Waardepropositie canvas.

Tool

Per doelgroep: Link hier.
Gehele rapport: Link hier.

Ervaring

“Je kunt aan de hand van dit rapport op een goede manier contact zoeken met mensen die weinig aan beweging doen.”

Voordelen

Er staan meteen drijfveren bij. En er staan tips bij waar je rekening mee moet houden.

Waardepropositie Canvas

Waardepropositie Canvas

Beschrijving Tool

Het Waardepropositie canvas is een tool waarmee inzicht verkregen kan worden in een doelgroep (klantsegment) en specifiek in kaart wordt gebracht wat de klanttaken, pijnpunten en voordelen zijn voor deze doelgroep. Dit kan met behulp van bestaande kennis, bronnenonderzoek en/of door in gesprek te gaan met de doelgroep. Wanneer dit Klantprofiel is opgesteld wordt in een Value map nagedacht hoe ingespeeld kan worden op de klanttaken en gezochte voordelen en hoe pijnpunten worden weggenomen. Voor een buurtsportcoach kan dit model enerzijds in beeld krijgen waarom en hoe een doelgroep de sport- en beweegdeelname kan verhogen en anderzijds hoe hier het sport- en beweegaanbod op afgestemd kan worden.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Wanneer jij je hier verder in wilt verdiepen is dit een mooie tool om te kijken of je alles ‘goed’ deed of dat je nog bepaalde dingen kunt aanpassen.”

Voordelen

Je leert er veel van. Stapsgewijs aan de slag met projecten.

Beweegcirkel

Beweegcirkel

Beschrijving Tool

De beweegcirkel helpt de buurtsportcoach om inzicht te krijgen in het huidige beweeggedrag van individuen, om vervolgens plannen te maken om meer te bewegen en dit ook vol te houden. De beweegcirkel is gebaseerd op gedragsmethodieken en -theorieën. De beweegcirkel is zowel fysiek als digitaal beschikbaar.

Tool

Eerste link.
Tweede link.

Ervaring

“Ik zou de beweegcirkel gaan gebruiken om mensen meer te stimuleren om te bewegen en te kijken hoe ik vooral de niet-intrinsiek gemotiveerde mensen met een glimlach kan laten bewegen.”

Voordelen

Heldere schets van je cliënt. Eenvoudig te gebruiken door de verschillende stappen. Duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken.

Tipkaarten

Tipkaarten

Beschrijving Tool

De tipkaarten helpen om kinderen en jongeren te bereiken en te binden aan sport- en beweegactiviteiten. De tipkaarten zijn met name geschikt voor jongeren die een mindere kans op sport- en beweegdeelname maken. Je kan deze tipkaarten als buurtsportcoach gebruiken om diepgaander inzicht te krijgen in deze doelgroep.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Ik zou dit instrument gebruiken om eens een andere benaderingsmanier te gebruiken bij kinderen.”

Voordelen

Makkelijk te gebruiken. Standaard werkwijze. Veel vragen die voor jou zijn gemaakt. Handig en klein om door te nemen.

Een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen

Een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen

Beschrijving Tool

Deze tool in de vorm van een wegwijzer biedt handvatten om als professional ouderen kunt uitnodigen en uitdagen om meer te bewegen.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Ik zou dit instrument gebruiken om een beeld te krijgen van het beweeggedrag van ouderen en te kijken hoe ik ouderen op welke manier dan ook kaan stimuleren om te bewegen.”

Voordelen

Goede informatie. Makkelijk in gebruik. Nuttige tips en handige voorbeelden van oefeningen, achtergrondinformatie.

Erkende sport- en beweeginterventies

Erkende sport- en beweeginterventies

Beschrijving Tool

Wanneer je sport en bewegen wilt stimuleren wil je gebruik maken van aanpakken die in de praktijk reeds succesvol zijn gebleken. In deze tool staan sportinterventies en beweeginterventies beschreven per doelgroep en kan je je in deze interventies verdiepen.

Tool

Link hier.