Samenwerken – Common eye: quickscan

Samenwerken – Common eye: quickscan

Beschrijving Tool

Organisatieadviesbureau Common Eye richt zich volledig op samenwerking (zie ook bovenstaande video). Zij hebben een model ontwikkeld aan de hand van vijf indicatoren, die inzicht geven in de samenwerking en die kunnen helpen om een samenwerking te verbeteren. Met de quick scan kun je op een eenvoudige manier met samenwerkingspartners aan de slag om inzicht te krijgen in de samenwerking. Dit kun je bij de start van een nieuw project of een nieuw netwerk doen om aandachtspunten en kans op succes inzichtelijk te maken, maar ook tussentijds om de samenwerking te evalueren.

Ervaringen

“Dit biedt een gestructureerde kijk op samenwerken, met een aantal punten die je direct met een werkgroep o.i.d. kunt bespreken en vervolgens actiepunten op kunt verbinden.”

“Voor mij is dit niet echt een tool maar meer een leidraad die je zou kunnen gebruiken om met elkaar te brainstormen over hoe je als team kunt samenwerken.”

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 2 – Tips en Gouden Regels

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 2 – Tips en Gouden Regels

Beschrijving Tool

Het is handig bij het onderhandelen gebruik te maken van de volgende tips en gouden regels

Ervaringen

“Een praktische tool om een onderhandelingsoverleg in te gaan. Het zijn geen hapklare brokken maar je zult het je gaandeweg eigen moeten maken. Uitleg bestaat uit veel tekst maar het leest wel goed door.”

Samenwerken – Krachtenveldanalyse communicatierijk

Samenwerken – Krachtenveldanalyse communicatierijk

Beschrijving Tool

De krachtenveldanalyse van Communicatierijk geeft inzicht en tips als vertrouwen in een samenwerkingsverband of een projectleider ontbreekt.

Ervaringen

“Afhankelijk van het krachtenveld dat je wilt analyseren is het model handzaam (bijv. vertrouwen) of wat complexer zoals het sociogram. Het instrument zit minder in de praktijkbeleving van de buurtsportcoach.”

Vernieuwen – 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

Vernieuwen – 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

Beschrijving Tool

In onderstaande video legt Ben Tiggelaar uit hoe je partijen bij de start van je project kunt laten aanhaken. 

Ben Tiggelaar: Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

De video gaat in op de eerste stap van het 8 stappenmodel van Kotter. Het 8 stappenmodel van Kotter geeft je meer inzicht in hoe je een proces waarbij vernieuwing/verandering een rol speelt, kunt inrichten en waar je rekening mee moet houden. Voor de 8 stappen voor succesvolle verandering van Kotter is er een tool beschikbaar om de voorgang van de 8 stappen inzichtelijk te maken.

Ervaringen

“Overzichtelijk/duidelijk en praktisch makkelijk toepasbaar. Kost wel wat extra tijd en energie.”

Vernieuwen – 5 stappenplan naar verandering

Vernieuwen – 5 stappenplan naar verandering

Beschrijving Tool

In onderstaande video legt Ben Tiggelaar uit hoe je partijen bij de start van je project kunt laten aanhaken. 

Ben Tiggelaar: Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

Het vijf stappenplan naar verandering bevat een handig stappenplan om te komen tot vernieuwing. Deze stappen vertonen gelijkenis met het 8 stappen model van Kotter.

Ervaringen

“Erg duidelijk en eenvoudig in gebruik. Het instrument zet je aan het denken voordat je zomaar een activiteit/project opstart.”

Vernieuwen – handvatten organiseren innovatieproces

Vernieuwen – handvatten organiseren innovatieproces

Beschrijving Tool

In onderstaande video legt Ben Tiggelaar uit hoe je partijen bij de start van je project kunt laten aanhaken. 

Ben Tiggelaar: Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

Vernieuwingsprocessen worden ook wel innovatieprocessen genoemd. Hiervoor zijn handige handvatten ontwikkeld om dit proces te organiseren.

Ervaringen

“Iedere organisatie kan dit instrument gebruiken. De verdiepende templates bieden de handvatten om dieper op specifieke onderdelen in te gaan. Hierdoor ga je echt heel doelgericht te werk. Het houdt ons scherp!”

“In het instrument zelf staat heel mooi beschreven. “Zie het daarom ook meer als een werkdocument dan een eenmalig (snel) in te vullen format.”. Dit mag van mij ook bij een omschrijving van het instrument staan. De vele tekst en bladzijden kan mensen er van weerhouden om er überhaupt naar te gaan kijken.”

Vernieuwen – kleurdenken van de Caluwe

Vernieuwen – kleurdenken van de Caluwe

Beschrijving Tool

Bij het omgaan met verschillende manieren van denken of handelen kan het kleurendenken van De Caluwe behulpzaam zijn. De verschillende kleuren helpen je om te begrijpen waar de ander enthousiast van wordt en welke benadering het beste past. Voor het kleurendenken van de Caluwe zijn veel verschillende interventies beschikbaar. In onderstaande video wordt uitgelegd wat dit kleurendenken inhoudt.

Ervaringen

“Mede met ondersteuning van het filmpje is het model wel duidelijk. Het model is op het eerste oog niet heel complex, maar de theorieën achter dit model zijn een stuk complexer.”

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Ervaringen

“Het online instrument geeft een duidelijke indicatie van eigen visie op veranderen binnen het kleurdenken.”

“Is praktisch toepasbaar en kon zonder een al te grote verdieping gelijk gebruikt worden.”

Vernieuwen – kleurdenken DISC vragenlijst

Vernieuwen – kleurdenken DISC vragenlijst

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Een variant op het kleurendenken is het DISC-model. In onderstaande video wordt een voorbeeld gegeven van de verschillende kleuren uit het DISC-model.

Als je meer weet over jouw kleur (=verandervoorkeur) geeft dit inzicht in waar je rekening mee moet houden als je met andere ‘kleuren’ te maken krijgt. Ook kan je anderen vragen de vragenlijst in te vullen om zo meer inzicht te krijgen in de aanwezige kleuren binnen je team. Dit maakt je bewust van de overeenkomsten en verschillen en geeft aanknopingspunten voor de benadering die je kiest. Ook de DISC vragenlijst kan inzicht geven in jouw persoonlijke voorkeuren.

Ervaringen

“Relatief eenvoudig en geeft reeel beeld. Gebruik van de tool is in mijn ogen alleen zinvol als alle teamleden deze invullen.”

“De vragen vond ik af en toe wel lastig te beantwoorden maar het systeem is simpel. Duimpje omhoog wat bij je past en duimpje naar beneden wat niet bij je past.”

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 1 – Achtergrond

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 1 – Achtergrond

Beschrijving Tool

Een aparte methode van onderhandelen is de zogenaamde Harvard methode oftewel principieel onderhandelen. Dit is een ‘zachte’ methode waarbij het niet gaat om wie er ‘gelijk’ krijgt maar probeer je op zo’n manier te onderhandelen dat aan alle partijen recht wordt gedaan en je tot overeenstemming komt. Je gaat samen op zoek naar een ‘win-win’ situatie. De methode van principieel onderhandelen wordt in deze video uitgelegd.

De Harvard methode onderscheidt de volgende stappen:

  1. mensen: scheid de mensen van het probleem
  2. belangen: focus op belangen, niet op posities
  3. opties: creëer opties voor wederzijds voordeel
  4. criteria: aandringen op gebruik van objectieve criteria

Op deze website wordt de achtergrond van de Harvard methode en de vier stappen van onderhandelen toegelicht.

Ervaringen

“Een praktische tool om een onderhandelingsoverleg in te gaan. Het zijn geen hapklare brokken maar je zult het je gaandeweg eigen moeten maken. Uitleg bestaat uit veel tekst maar het leest wel goed door.”