Vernieuwen – handvatten organiseren innovatieproces

Vernieuwen – handvatten organiseren innovatieproces

Beschrijving Tool

In onderstaande video legt Ben Tiggelaar uit hoe je partijen bij de start van je project kunt laten aanhaken. 

Ben Tiggelaar: Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

Vernieuwingsprocessen worden ook wel innovatieprocessen genoemd. Hiervoor zijn handige handvatten ontwikkeld om dit proces te organiseren.

Ervaringen

“Iedere organisatie kan dit instrument gebruiken. De verdiepende templates bieden de handvatten om dieper op specifieke onderdelen in te gaan. Hierdoor ga je echt heel doelgericht te werk. Het houdt ons scherp!”

“In het instrument zelf staat heel mooi beschreven. “Zie het daarom ook meer als een werkdocument dan een eenmalig (snel) in te vullen format.”. Dit mag van mij ook bij een omschrijving van het instrument staan. De vele tekst en bladzijden kan mensen er van weerhouden om er überhaupt naar te gaan kijken.”

Vernieuwen – kleurdenken van de Caluwe

Vernieuwen – kleurdenken van de Caluwe

Beschrijving Tool

Bij het omgaan met verschillende manieren van denken of handelen kan het kleurendenken van De Caluwe behulpzaam zijn. De verschillende kleuren helpen je om te begrijpen waar de ander enthousiast van wordt en welke benadering het beste past. Voor het kleurendenken van de Caluwe zijn veel verschillende interventies beschikbaar. In onderstaande video wordt uitgelegd wat dit kleurendenken inhoudt.

Ervaringen

“Mede met ondersteuning van het filmpje is het model wel duidelijk. Het model is op het eerste oog niet heel complex, maar de theorieën achter dit model zijn een stuk complexer.”

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Ervaringen

“Het online instrument geeft een duidelijke indicatie van eigen visie op veranderen binnen het kleurdenken.”

“Is praktisch toepasbaar en kon zonder een al te grote verdieping gelijk gebruikt worden.”

Vernieuwen – kleurdenken DISC vragenlijst

Vernieuwen – kleurdenken DISC vragenlijst

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Een variant op het kleurendenken is het DISC-model. In onderstaande video wordt een voorbeeld gegeven van de verschillende kleuren uit het DISC-model.

Als je meer weet over jouw kleur (=verandervoorkeur) geeft dit inzicht in waar je rekening mee moet houden als je met andere ‘kleuren’ te maken krijgt. Ook kan je anderen vragen de vragenlijst in te vullen om zo meer inzicht te krijgen in de aanwezige kleuren binnen je team. Dit maakt je bewust van de overeenkomsten en verschillen en geeft aanknopingspunten voor de benadering die je kiest. Ook de DISC vragenlijst kan inzicht geven in jouw persoonlijke voorkeuren.

Ervaringen

“Relatief eenvoudig en geeft reeel beeld. Gebruik van de tool is in mijn ogen alleen zinvol als alle teamleden deze invullen.”

“De vragen vond ik af en toe wel lastig te beantwoorden maar het systeem is simpel. Duimpje omhoog wat bij je past en duimpje naar beneden wat niet bij je past.”

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 1 – Achtergrond

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 1 – Achtergrond

Beschrijving Tool

Een aparte methode van onderhandelen is de zogenaamde Harvard methode oftewel principieel onderhandelen. Dit is een ‘zachte’ methode waarbij het niet gaat om wie er ‘gelijk’ krijgt maar probeer je op zo’n manier te onderhandelen dat aan alle partijen recht wordt gedaan en je tot overeenstemming komt. Je gaat samen op zoek naar een ‘win-win’ situatie. De methode van principieel onderhandelen wordt in deze video uitgelegd.

De Harvard methode onderscheidt de volgende stappen:

  1. mensen: scheid de mensen van het probleem
  2. belangen: focus op belangen, niet op posities
  3. opties: creëer opties voor wederzijds voordeel
  4. criteria: aandringen op gebruik van objectieve criteria

Op deze website wordt de achtergrond van de Harvard methode en de vier stappen van onderhandelen toegelicht.

Ervaringen

“Een praktische tool om een onderhandelingsoverleg in te gaan. Het zijn geen hapklare brokken maar je zult het je gaandeweg eigen moeten maken. Uitleg bestaat uit veel tekst maar het leest wel goed door.”

Onderhandelen – handleiding en invulformulier empathymapping

Onderhandelen – handleiding en invulformulier empathymapping

Beschrijving Tool

Op deze website wordt de achtergrond van de Harvard methode en de vier stappen van onderhandelen toegelicht.

Het is handig bij het onderhandelen gebruik te maken van de volgende tips en gouden regels

Een veel gebruikte methode om meer inzicht te krijgen in wat eindgebruikers denken en voelen is de Empathymap.. Deze methode is oorspronkelijk een marketingmethode maar is breder toepasbaar. Op basis van het invullen van een aantal kwadranten wordt beter inzicht verkregen over de behoeften van een eindgebruikter/klant. Dit inzicht kan je helpen bij het aangaan van een gesprek met de verschillende partijen.

Een handleiding van het gebruik van een empathymap vind je hier alsook een invulformulier. Meer achtergrondinformatie over empathymapping vind je o.a. hier

Tools

Eerste link.

Tweede link.

Samenwerken – Netwerkanalyse

Samenwerken – Netwerkanalyse

Beschrijving Tool

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een methodiek die ontwikkeld is door Wageningen Universiteit voor de landbouwsector vertaald naar een aantal netwerk tools voor sport- en beweegprofessionals die (intersectorale) netwerken bouwen of samenwerkingsverbanden begeleiden. Met de netwerkanalyse kun je het netwerk van mensen en organisaties rondom een bepaald initiatief in kaart brengen. Je kunt hierbij aangeven welke rol mensen hebben, of het initiatief voldoende ‘gedragen’ wordt door partners en wie of wat er nog ontbreekt in je netwerk. De netwerkanalyse is een momentopname die je op verschillende (cruciale) momenten in een project of initiatief kunt herhalen.

Ervaringen

“Overzichtelijk en makkelijk in gebruik.”

“Om het instrument in te vullen moet je wel een beeld hebben welke samenwerkingspartners/belanghebbenden je allemaal in je omgeving hebt.”

Samenwerken – Tijdlijnmethode

Samenwerken – Tijdlijnmethode

Beschrijving Tool

De tijdlijnmethode is een praktische manier om een netwerk of samenwerkingsverband te evalueren en gezamenlijk terug te kijken op het proces van samenwerking: wat gaf positieve of negatieve energie aan de verschillende partners en waarom? Deze tool geeft snel en makkelijk inzicht in hoe verschillende partners de samenwerking ervaren en hoe je met name stuurt op positieve energie en betrokkenheid.

Ervaringen

“Je hebt snel een weergave van positieve en negatieve punten. Volgens de methode mag je maar 1 post- it per persoon gebruiken, ook zou ik persoonlijk het woord negatief veranderen in ”verbeterpunten”.”

Samenwerken – Zelfscan Samenwerkingsverband

Samenwerken – Zelfscan Samenwerkingsverband

Beschrijving Tool

De zelfscan voor een samenwerkingsverband kan je als projectleider, kartrekker of procesbegeleider invullen, maar je kunt het ook met partners samen doen tijdens een overleg. Het geeft inzicht in de aandachtspunten voor jullie samenwerkingsverband.

Ervaringen

“Het formulier is krachtig in zijn eenvoud. Zeker voor een buurtsportcoach die nog minder routine heeft in projectmatig werken dan zijn dit goede vragen om helder te hebben en dan is dit een goede aanzet.”