Overheidsparticipatie en Omgevingswet

Overheidsparticipatie en Omgevingswet

Beschrijving Tool

(Coöperatie NederLandBovenWater)

Het gaat om gebiedsontwikkelingen voor en door de mensen die er wonen. Of die er werken. Particuliere gebiedsontwikkeling als een eigentijds vervolg op publieke, private en publiek-private gebiedsontwikkeling.

Tools

Link hier.

RIVM Instrumenten Burgerparticipatie

RIVM Instrumenten Burgerparticipatie

Beschrijving Tool

Burgerparticipatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Welke vorm van burgerparticipatie relevant is, hangt af van verschillende factoren, zoals het doel van burgerparticipatie, de mogelijkheden om een faciliterende rol aan te nemen, draagvlak binnen de eigen organisatie en de verwachte bijdrage van de burger.

Tools

Link hier.

Toolbox Overheidsparticipatie & Organisatieverandering

Toolbox Overheidsparticipatie & Organisatieverandering

Beschrijving Tool

Veel gemeenten in Nederland hebben de weg naar méér overheidsparticipatie ingeslagen. Als gemeente wil je steeds beter aansluiten bij de initiatieven die in de samenleving ontstaan. En dat vraagt om organisatie- en cultuurverandering. Maar hoe doe je dat als gemeente? De eerste stap zetten is vaak het moeilijkst.

Tools

Link hier.

RAD VAN PARTICIPATIE (overheid)

RAD VAN PARTICIPATIE (overheid)

Beschrijving Tool

Het bruiste in Eindhoven van 22 t/m 30 oktober! 9 dagen lang stond de stad in het teken van design en innovatie tijdens de Dutch Design Week. Voor het team van de Brabantse Omgevingsvisie een goede reden om het Rad van Participatie weer in beweging te zetten en met voorbijgangers in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Met nieuwe thema’s en vragen was het Rad één van de onderdelen van het Brabant Living Lab op het Ketelhuisplein.

Als je geen rad hebt kun je een digitaal versie gebruiken. https://pickerwheel.com/

Tools

BUITENSTEBINNEN (Movisie)

BUITENSTEBINNEN (Movisie)

Beschrijving Tool

Inwoners zijn actief in burgerinitiatieven, denken mee als cliënt, ervaringsdeskundige of mantelzorger en willen meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Dit werken in samenspel vraagt een andere houding, gedrag en vaardigheden van ambtenaren, van bestuurders en van de gemeenteraad. De opgave is om het buitenste binnen te halen.

Link hier.

Tools

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN OLIFANTENPAADJES (overheid)

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN OLIFANTENPAADJES (overheid)

Beschrijving Tool

Een co-creatiesessie met gemeente, maatschappelijke initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot een vijftal valkuilen bij overheidsparticipatie. Als je als gemeente de olifantenpaadjes van de samenleving volgt, voorkom je daarmee 90% van alle valkuilen. Die vormen namelijk vooral een gevaar als je op de brede rechtlijnige wegen, de snelwegen van beleid blijft lopen.

Tools


Eerste link.

Tweede link.

AFWEGINGSKADER BURGERPARTICIPATIE BIJ BELEID (prodemos)

AFWEGINGSKADER BURGERPARTICIPATIE BIJ BELEID (prodemos)

Beschrijving Tool

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid. Door antwoord te geven op de vragen in het afwegingskader, kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet.

Link hier.

Tools

STADSWERK MAGAZINE NIEUW EIGENAARSCHAP (stadswerk nvo)

STADSWERK MAGAZINE NIEUW EIGENAARSCHAP (stadswerk nvo)

Beschrijving Tool

Waar beginnen en eindigen verantwoordelijkheden en hoe organiseren we samenwerking? Dit magazine prikkelt om gedachten, kennis en praktijkervaringen met elkaar te delen. Dat is goed voor iedereen, want samen weten we meer.

Link hier.

Tools