7. Realiseer

7. Realiseer

Als het ontwerp er ligt kan er worden overgegaan tot uitvoering en realisatie. Het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving of plek doe je op basis van je ontwerp en activeringsplan (stap 6). Dit is tot stand gekomen nadat je een programma van eisen (stap 5) hebt opgesteld. Het is van belang de voorgaande stappen te doorlopen, voor je tot realisatie over gaat.

Eindresultaat van deze stap is het in gebruik nemen van de beweegvriendelijke plek. Het is tijdens deze fase belangrijk te communiceren met inwoners en stakeholders over het realisatieproces.

Voorbereiding van de realisatiefase

 • Bekijk met de werkgroep of er lokale partijen zijn die delen van de realisatie voor hun rekening kan nemen, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring.
 • Bepaal met de werkgroep wat er door de werkgroep zelf kan worden gedaan in de realisatiefase. Schakel bijvoorbeeld ouders van kinderen in, kijk ook wat kinderen mogelijk zelf kunnen doen.
 • Heb je beweeg- of speeltoestellen in je ontwerp opgenomen? Je programma van Eisen en je ontwerp zijn de basis om je offerte aanvraag te doen. (NB: vaak zal de partij die je hebt gekozen om het ontwerp te maken, samenwerken met leveranciers of heb je te maken met raamovereenkomsten tussen de gemeente en leveranciers).
 • Het is wenselijk om altijd 3 offertes om te vragen zodat je goed vergelijkingsmateriaal hebt. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of je met aanbestedingsregels te maken hebt. Ga dit na in je werkgroep, bij je teamleider, of de beleidsmedewerker spelen of beheer openbare ruimte en speelruimte van de gemeente.
 • Indien er sprake is van een aanbesteding zorg dan voor een beschrijving van de juiste procedure. Schakel hier hulp bij in van collega’s in de gemeente.
 • Wanneer je te maken hebt met werkzaamheden in de openbare ruimte wordt regelmatig gewerkt met bestektekeningen. Bespreek wie deze bestektekeningen maakt. Doet de ontwerper dat en gebruik je dit bij het opvragen van offertes? Of maakt de leverancier of aannemer zelf een plan voor uitvoering met daarin een bestek?
 • Je hebt in voorgaande stappen gecontroleerd of je vergunningen nodig hebt voor de realisatie van deze plek. Zijn de benodigde vergunningen binnen?
 • Zorg dat je ontwerp gecheckt is bij technisch specialisten van de gemeente (bijvoorbeeld groenspecialist, verkeerskundige, etc.) en door de afdeling beheer openbare ruimte/ sport- en speelplekken.
 • In deze fase is het erg belangrijk zorgvuldig te communiceren. Zowel intern naar collega’s en projectgroepleden en extern naar stakeholders en inwoners.
 • Vier stappen in de realisatie. Organiseer een ‘eerste schop in de grond’ feest, organiseer eventueel een feestje bij tussentijdse mijlpalen en organiseer een ‘oplevermoment feest’.
 • Maak afspraken over wie vanuit de projectgroep of het netwerk contactpersoon is voor de organisatie die de realisatie gaat uitvoeren.

Voorbereiding activatie

 • Zorg dat in je activatieplan direct na het moment van realisatie start met de activiteiten. Misschien zijn er zelfs mogelijkheden om al eerder te starten.
 • Blijf communiceren over wat er plaats vindt op deze nieuwe beweegvriendelijke plek. De programmering moet voor iedereen op elk moment terug te vinden zijn. Juist ook voor de inwoners/gebruikers.
 • Houd goed contact met de stakeholders, in relatie tot gebruik, beheer en onderhoud.
 • Plan alvast een evaluatiemoment in om te kijken of de afspraken zoals gemaakt goed werken. Stel bij indien nodig.
 • Zorg dat ook duidelijk is waar nieuwe initiatieven zich kunnen melden. Oftewel wie is contactpersoon en waar is informatie te vinden.

Ga zelf als buurtsportcoach ook hier weer na welke rol jij in deze fase speelt of wilt spelen en pas daar je werkzaamheden op aan. Zorg dat andere zaken bij de werkgroep worden belegd.
De realisatiefase zelf is erg afhankelijk van de context en de situatie en hoe jullie dit als projectgroep of netwerk organiseren en welke rol de gemeente heeft hierin.