2. Adviseer & Begeleid

2. Adviseer & Begeleid

Als buurtsportcoach kun je zelf een idee hebben voor de inrichting van een beweegvriendelijke omgeving, maar en vooral inwoners kunnen bij jou als buurtsportcoach aankloppen met hun idee om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Het kan ook een wens zijn vanuit meerdere gebruikers (zowel inwoners als professionals).   

Hoe ga je nu verder met zo’n initiatief of signaal wat je hebt gekregen? Kan je jouw rol bepalen in dit traject, hoe stem je af met je werkgever/ opdrachtgever, hoe bepaal je of het initiatief kansrijk is en hoe koppel je terug naar de initiatiefnemers. Het resultaat van deze stap is een advies aan de initiatiefnemers en opdrachtgever/werkgever over hoe verder te gaan met dit project. En wat jouw rol daarin zou kunnen zijn.

A. Bepaal je rol rondom dit initiatief

B. Beoordeel de kansrijkheid van het initiatief
C. Koppel terug aan initiatiefnemers
D. Argumenten om te werken aan een beweegvriendelijke omgeving

A. Bepaal je rol rondom dit initiatief

Als buurtsportcoach is het belangrijk om je rol/ positie te bepalen bij het moment dat je een vraag voorgelegd krijgt. Welke rol kan en wil ik spelen. In onderstaand schema zijn een suggestie aan rollen beschreven waarbij je zelf (en mogelijk in afstemming met je teamleider) kan bepalen wat de wenselijke of de te verwachten rol kan zijn van jou als buurtsportcoach bij het initiatief.  Je kunt dit op voorhand bepalen of op basis van de exercitie zoals beschreven bij beoordelen kansrijkheid van het initiatief.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Welke rol heb je nu?
 • Vind je dat je nu de juiste rol hebt/ welke rol zou je willen/moeten hebben?
 • Heb je binnen je eigen werkzaamheden de ruimte om het vraagstuk op te pakken? Verifieer bij je leidinggevende of die ruimte er is of dat die ruimte gecreëerd kan worden.

B. Beoordeel de kansrijkheid van het initiatief
Om te beoordelen of een initiatief kansrijk is moet je een aantal zaken scherp krijgen. Dit kun je doen door op onderzoek uit te gaan en kritische vragen te stellen aan diverse belanghebbenden.

Toets het initiatief aan bestaand beleid. Kijk hierin naar beleid beschreven bij sociaal domein (gezondheid, welzijn, sport, …) en ruimtelijke domein (verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, onderhoud & beheer, …) #verwijzing thema beleid en wie is wie verhaal.

Bekijk de volgende zaken:

 • Staat de gemeente ervoor open om dergelijke initiatieven te ondersteunen?
  • Zijn er vaststaande kaders, bijvoorbeeld uit bestemmingsplan (juridisch/planologisch) die het initiatief kunnen helpen of in de weg zit?
  • Aan welke wet- en regelgeving zit je gebonden? Aan welke procedures die je je te houden? 
  • Wat zijn de mogelijke financiële kaders waar rekening mee gehouden moet worden?
  • Verifieer dit bij de betreffende beleidsambtenaar(en)

Toets het initiatief bij de inwoners:

Win informatie in bij collega’s (eventueel ook uit andere gemeenten, provinciale sportservice organisatie of kennisinstituut.

Op basis van deze antwoorden kan je bepalen of een dit een kansrijk initiatief is om tot realisatie te brengen. Oftewel de vervolgstappen te zetten.


Na de exercitie zoals eerder (B) is beschreven, plan je een gesprek met initiatiefnemers. In deze terugkoppeling kun je aangeven wat jouw toets heeft opgeleverd m.b.t:

 • Bijdrage problematiek/ontwikkelingen
 • Draagvlak
 • Beleid
 • Jouw mogelijke rol en inzet (zie A)

Hiermee kan je een groot deel van de verwachtingen van weerzijde ook managen. Bespreek met de initiatiefnemers goed wat zij van jou kunnen verwachten en wat jij van hen verwacht.

De verzamelde input uit deze fase is belangrijke informatie om te verwerken in de volgende stap, de project start-up.

Praktijkvoorbeeld

 • Lees hier. Het voorbeeld van buurtsportcoach Jort van Straten die samen met inwoners gezorgd heeft voor de realisatie van een pumptrack in de wijk Assen Oost.

D. Argumenten om te werken aan een beweegvriendelijke omgeving

Soms heb je wat overtuigingskracht nodig om je opdrachtgever of werkgever te overtuigen van het nut of de noodzaak van of voor een beweegvriendelijke omgeving. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft 10 argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving op een rij gezet en laten onderbouwen. Bekijk hier de 10 argumenten en de onderbouwing. Lees meer hier.

Of bekijk de kennisclip ‘Waarom een beweegvriendelijke omgeving’.