1. Signaleer

1. Signaleer

Stap 1: Signaleer 

Of je nu vooral activiteiten uitvoert in de wijk of meer een coördinerende functie hebt,  als buurtsportcoach ben je de ‘ogen en oren’ in de wijk. Het is goed om alert te zijn op signalen ten aanzien van wensen of behoeften ten aanzien van sport, spelen, bewegen en ontmoeten. Deel deze signalen met collega’s in de wijk en op het gemeentehuis.  

Het resultaat van deze stap is een idee voor een beweegvriendelijke omgeving of sport en bewegen in de openbare ruimte, waar je al dan niet mee verder gaat.  
 

Waar en hoe kan ik signaleren 

 • Gebruik lokale communicatiekanalen (wijk en/of dorpskrant) en platforms op sociale media (Facebook, Twitter, Linked in, website van de wijk) waar inwoners actief zijn.  

Voorbeeld: op sociale media staat dat een speeltuin vervangen wordt in de wijk. Een goed moment om mee te denken of er weer een speeltuin terug geplaatst moet worden of dat er misschien iets anders moet komen gericht op BIOR. 

 • Sluit je aan bij bijeenkomsten die in de wijk/dorp worden gehouden. Dit kunnen bijeenkomsten zijn die georganiseerd worden door professionals, zoals sociale teams of de gemeente. Maar kan ook een overleg tussen inwoners, bijvoorbeeld in een wijk- of dorpsraad. Hierdoor weet je wat er speelt in een bepaald gebied en kan je hierop aanhaken. Thema’s waar je met BVO & BIOR op aan te haken zijn: beheers- en vervangingsopgaven, leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie, onderwijs en natuurlijk sport en bewegen.  
  Voorbeeld: tijdens een buurtbijeenkomst m.b.t. parkeren (gevoelig onderwerp) zijn er veel buurtbewoners aanwezig. Een mooi moment om buurtbewoners te bevragen op hun behoeften m.b.t. BIOR. 
 • Ga in gesprek gaan met belangrijke sleutelfiguren, die weten wat er speelt in een gebied. Denk hierbij aan inwoners, maar ook aan professionals die werkzaam zijn in een gebied Hierbij kan je denken aan professionals die in dezelfde thema’s werkzaam zijn als hierboven genoemd. Denk ook aan de volksvertegenwoordigers, gemeenteraadsleden of de wethouder met sport en bewegen, leefbaarheid in zijn portefeuille.  
 • Voorbeeld: ontwikkeling van een plantsoen in een wijk. Als buurtsportcoach kun je meedenken in wat er moet komen/ wat er moet worden georganiseerd om inwoners daar te kunnen verleiden tot sporten en bewegen. 
 • Peil zelf behoeften binnen het gebied waar je werkzaam bent. Houdt hierbij goed rekening met de doelgroep en inwoner van je gebied. Wie is die doelgroep en hoe kan je hen het beste bereiken. Ouderen bereik je op een andere manier dan kinderen. Kies voor een gerichte benadering per doelgroep. Hier kan je uiteraard ook samenwerkingspartners voor inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de wijkraad.  
  #bekijk Hier de verschillende instrumenten voor inwonerparticipatie.  

Voorbeeld: bij de supermarkt d.m.v. een ipad mensen vragen naar hun behoeften. Dit kan je doen d.m.v. sfeerbeelden, stellingen o.i.d. Bekijk hier de instrumenten om in te zetten voor het ophalen van wensen van inwoners 

Bekijk de sport en bewegen instrumenten Hier

Bekijk de kennis over inwonerparticipatie Hier

 • Uiteraard kan een inwonersinitiatief via een groep inwoners of professionals in de buurt bij jou terecht komen, omdat inwoners je weten te vinden of omdat stakeholders jouw verbindingskracht kennen.  

 
Tips voor signaleren 

 • Bespreek een signaal altijd met je opdrachtgever/ werkgever 
 • Verken het signaal verder door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. Vergeet dan niet te informeren naar wat er al allemaal gedaan is rondom dit initiatief. 

Praktijkvoorbeelden

 • De praktijkvoorbeelden komen hier.

Hoe ga je verder na een signaal?  
dat leggen we je uit in Stap 2