Overheidsparticipatie en Omgevingswet

Overheidsparticipatie en Omgevingswet

Beschrijving Tool

(Coöperatie NederLandBovenWater)

Het gaat om gebiedsontwikkelingen voor en door de mensen die er wonen. Of die er werken. Particuliere gebiedsontwikkeling als een eigentijds vervolg op publieke, private en publiek-private gebiedsontwikkeling.

Tools

Link hier.