Instrumenten

Instrumenten

In deze online leeromgeving vind je kennis en instrumenten passend bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Je kunt vrij zoeken, of gebruik maken van het menu hieronder waarin je navigeert per thema. Beleid, sport en bewegen, inwonerparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving. Ook kun je gebruik maken van een stappenplan om te navigeren.

Filters

Nationaal Sportonderzoek

bekijk en analyseer data en gebruik bestande vragenlijsten om inzicht op te halen

SQUASH vragenlijst

Tool om de doel lichamelijke activiteit te meten in lijn met de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in 2017 uitgaf.

Leefplekmeter

Beoordeel je buurt of wijk en ga met buurtgenoten of gemeente in gesprek over je leefplek.

Waardepropositie Canvas

krijg inzicht in een doelgroep (klantsegment) en wat de klanttaken, pijnpunten en voordelen zijn voor deze doelgroep.

Omgevingsanalyse Daily Mile

Krijg inzicht in waar je op een makkelijke manier snel met de hele klas een 15 minuten (daily mile) kunt gaan rennen of lopen

Keuzewijzer Etools Movisie

krijg overzicht van tools om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming.

Beweegcirkel

krijg inzicht in het huidige beweeggedrag van individuen, beweegstimulering en het volhouden van bewegen.

Kinderstraatscan

Scoor met deze vragenlijst de kindvriendelijkheid van de straat

Tipkaarten

krijg inzicht in hoe kinderen en jongeren te bereiken en te binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Speelscan

Breng met deze vragenlijst de bruikbaarheid en benutting van speelplekken in kaart

Photovoice

krijg inzicht in wensen van inwoners aan de hand van foto’s.

Inspiratiedagboek

krijg inzicht in wensen van inwoners aan de hand van inspiratieboeken

Samenwerken – Netwerkanalyse

Breng het netwerk van mensen en organisaties rondom een bepaald initiatief in kaart

Samenwerken – Tijdlijnmethode

Evalueer praktisch een netwerk of samenwerkingsverband

NOC*NSF Sportdeelname index

laat jou de ontwikkeling van de sportdeelname in Nederland zien vanuit de ongeorganiseerde, anders georganiseerde en georganiseerde sport.