Sport op de kaart – ongeorganiseerd sporten

Sport op de kaart – ongeorganiseerd sporten

Beschrijving Tool

Op volksgezondheidenzorg.info wordt open data beschikbaar gesteld waaronder het aandeel inwoners van 19 jaar en ouder per gemeente dat de ongebonden sporten sportief wandelen, hardlopen en wielrennen beoefent alsmede het aandeel inwoners dat aan fitness doet. Zodoende kan je specifiek in jouw gebiedsdeel bekijken welke aandeel van de inwoners welke ongebonden sport beoefent.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Alle ongeorganiseerde sporten zijn erin verwerkt en je kunt makkelijk conclusies trekken wat waar populair is.”

Voordelen

Makkelijk overzicht hoe het bewegen geregeld is.

Vernieuwen – kleurdenken van de Caluwe

Vernieuwen – kleurdenken van de Caluwe

Beschrijving Tool

Bij het omgaan met verschillende manieren van denken of handelen kan het kleurendenken van De Caluwe behulpzaam zijn. De verschillende kleuren helpen je om te begrijpen waar de ander enthousiast van wordt en welke benadering het beste past. Voor het kleurendenken van de Caluwe zijn veel verschillende interventies beschikbaar. In onderstaande video wordt uitgelegd wat dit kleurendenken inhoudt.

Ervaringen

“Mede met ondersteuning van het filmpje is het model wel duidelijk. Het model is op het eerste oog niet heel complex, maar de theorieën achter dit model zijn een stuk complexer.”

Nationaal Sportonderzoek

Nationaal Sportonderzoek

Beschrijving Tool

Het Mulier Instituut initieert sinds 2017 het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Een kwantitatief vragenlijst onderzoek waarin onderwerpen centraal staan zoals i) actieve leefstijl, bewegen en gezondheid, ii) beweegdeterminanten, iii) sport en bewegen in de buurt en iv) sportbestedingen. Met deze tool kan de verkregen data worden bekeken en geanalyseerd en zijn de gebruikte vragenlijsten beschikbaar. Hiermee kan je als buurtsportcoach specifiekere kennis achterhalen en (delen van) de vragenlijst inzetten om vanuit een gerichte steekproef inzichten op te halen.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Handige tool waarbij je brede inzichten krijgt voor het opzetten van een beweegvriendelijke omgeving.”

Voordelen

Eenvoudig in gebruik, veel informatie, onderbouwd.

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Ervaringen

“Het online instrument geeft een duidelijke indicatie van eigen visie op veranderen binnen het kleurdenken.”

“Is praktisch toepasbaar en kon zonder een al te grote verdieping gelijk gebruikt worden.”

Vernieuwen – Teamrollen Belbin

Vernieuwen – Teamrollen Belbin

Beschrijving Tool

Naast inzicht in verandervoorkeuren en je persoonlijke voorkeuren kun je ook kijken naar verschillende rollen in een samenwerking. Hiervoor kan je de Teamrollen van Belbin raadplegen. De teamrollen van Belbin geven inzicht in talenten van jezelf en je collega’s. Het optimaal inzetten van ieders talenten is essentieel voor een succesvolle samenwerking.

SQUASH vragenlijst

SQUASH vragenlijst

Beschrijving Tool

De SQUASH (Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing physical activity) heeft als de doel lichamelijke activiteit te meten in lijn met de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in 2017 uitgaf. Respondenten wordt gevraagd om vanuit een normale week in de afgelopen week de vragenlijst in te vullen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan onder meer de invulling vrije tijd, woon/werk verkeer en andere lichamelijke activiteit. De vragenlijst kent een onderscheid tussen volwassenen en kinderen. De tool ondersteunt het afnemen van de vragenlijst en het analyseren en interpreteren van de data. Met deze tool is het mogelijk om in kaart te brengen hoeveel tijd mensen per week bewegen en sporten. De tool zou je bijvoorbeeld gericht in kunnen zetten om deze kernindicatoren voor een gebiedsdeel of wijk in kaart te brengen. Waar deze tool initieel bedoelt is voor onderzoekers lijkt het gericht toepassen van de vragenlijst bij te dragen aan een verkrijgen van een adequaat beeld vanuit een gestandaardiseerde vragenlijst.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Wanneer er iets uitkomt, kun je gericht met een persoon aan de slag om meer te gaan bewegen en kijken waar er nog mogelijkheden zijn.”

Voordelen

Makkelijk in te vullen en uitgebreid.

Beweegvriendelijke Omgeving Scan

Beweegvriendelijke Omgeving Scan

Beschrijving Tool

Breng de beweegvriendelijkheid van een buurt in kaart aan de hand van 50 stellingen over visie, beleid, samenwerken, lopen, fietsen, spelen, actief bewegen en sport.

Vind een antwoord op de vraag of bewoners voldoende prikkels krijgen om in beweging te komen, op welke vlakken verbetering mogelijk is, handvatten om onderwerp bewegen te agenderen, discussie met collega’s en/of inwoners.

Lees de tips voor toepassing van de BVO scan via dit artikel.

Tool

Link hier.

Ervaring

“laagdrempelig, concrete en duidelijke tool die op verschillende manieren ingezet kan worden”

“overzichtelijk en representatief” en “geeft vanuit verschillende onderdelen inzicht in huidige situatie”.

“uitkomsten bieden ruimte voor discussie” en ” met de uitkomst van de scan kan je heel gericht prioriteiten aanstippen voor vervolg”.

“als BSC heb je wel inzicht in het beleidsplan nodig voor de stellingen rondom visie beleid en samenwerking”.

“ik mis het sociale gedeelte, het ontmoeten, nog in deze scan”.