Photovoice

Photovoice

Beschrijving Tool

Photovoice is een participatieve actieonderzoeksmethode waarbij deelnemers aan de hand van een opdracht zelf als fotograaf aan de slag gaan. De kern van de methode is dat foto’s die de deelnemers maken, gebruikt worden als uitgangspunt voor een verdiepend gesprek tussen hen, de onderzoeker en eventueel beleidsmakers. De conclusies die daaruit komen staan aan de basis voor acties, die de deelnemers zelf uitvoeren.

Tool

Link hier.

Samenwerken – Common eye: quickscan

Samenwerken – Common eye: quickscan

Beschrijving Tool

Organisatieadviesbureau Common Eye richt zich volledig op samenwerking (zie ook bovenstaande video). Zij hebben een model ontwikkeld aan de hand van vijf indicatoren, die inzicht geven in de samenwerking en die kunnen helpen om een samenwerking te verbeteren. Met de quick scan kun je op een eenvoudige manier met samenwerkingspartners aan de slag om inzicht te krijgen in de samenwerking. Dit kun je bij de start van een nieuw project of een nieuw netwerk doen om aandachtspunten en kans op succes inzichtelijk te maken, maar ook tussentijds om de samenwerking te evalueren.

Ervaringen

“Dit biedt een gestructureerde kijk op samenwerken, met een aantal punten die je direct met een werkgroep o.i.d. kunt bespreken en vervolgens actiepunten op kunt verbinden.”

“Voor mij is dit niet echt een tool maar meer een leidraad die je zou kunnen gebruiken om met elkaar te brainstormen over hoe je als team kunt samenwerken.”

Samenwerken – Krachtenveldanalyse communicatierijk

Samenwerken – Krachtenveldanalyse communicatierijk

Beschrijving Tool

De krachtenveldanalyse van Communicatierijk geeft inzicht en tips als vertrouwen in een samenwerkingsverband of een projectleider ontbreekt.

Ervaringen

“Afhankelijk van het krachtenveld dat je wilt analyseren is het model handzaam (bijv. vertrouwen) of wat complexer zoals het sociogram. Het instrument zit minder in de praktijkbeleving van de buurtsportcoach.”

Samenwerken – Netwerkanalyse

Samenwerken – Netwerkanalyse

Beschrijving Tool

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een methodiek die ontwikkeld is door Wageningen Universiteit voor de landbouwsector vertaald naar een aantal netwerk tools voor sport- en beweegprofessionals die (intersectorale) netwerken bouwen of samenwerkingsverbanden begeleiden. Met de netwerkanalyse kun je het netwerk van mensen en organisaties rondom een bepaald initiatief in kaart brengen. Je kunt hierbij aangeven welke rol mensen hebben, of het initiatief voldoende ‘gedragen’ wordt door partners en wie of wat er nog ontbreekt in je netwerk. De netwerkanalyse is een momentopname die je op verschillende (cruciale) momenten in een project of initiatief kunt herhalen.

Ervaringen

“Overzichtelijk en makkelijk in gebruik.”

“Om het instrument in te vullen moet je wel een beeld hebben welke samenwerkingspartners/belanghebbenden je allemaal in je omgeving hebt.”

Vragenlijst beweegvriendelijker maken van de wijk

Vragenlijst beweegvriendelijker maken van de wijk

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 11 items waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat motivatoren en belemmeringen zijn om te sporten en bewegen. En wat de tevredenheid is van de wijk op het gebied van sport en bewegen, welke tips kunnen worden gegeven en welke activiteit de respondenten het liefste in de directe omgeving willen doen.

Tool

Link hier.

Vernieuwen – 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

Vernieuwen – 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

Beschrijving Tool

In onderstaande video legt Ben Tiggelaar uit hoe je partijen bij de start van je project kunt laten aanhaken. 

Ben Tiggelaar: Hoe creëer je een gevoel van urgentie?

De video gaat in op de eerste stap van het 8 stappenmodel van Kotter. Het 8 stappenmodel van Kotter geeft je meer inzicht in hoe je een proces waarbij vernieuwing/verandering een rol speelt, kunt inrichten en waar je rekening mee moet houden. Voor de 8 stappen voor succesvolle verandering van Kotter is er een tool beschikbaar om de voorgang van de 8 stappen inzichtelijk te maken.

Ervaringen

“Overzichtelijk/duidelijk en praktisch makkelijk toepasbaar. Kost wel wat extra tijd en energie.”

Samenwerken – Tijdlijnmethode

Samenwerken – Tijdlijnmethode

Beschrijving Tool

De tijdlijnmethode is een praktische manier om een netwerk of samenwerkingsverband te evalueren en gezamenlijk terug te kijken op het proces van samenwerking: wat gaf positieve of negatieve energie aan de verschillende partners en waarom? Deze tool geeft snel en makkelijk inzicht in hoe verschillende partners de samenwerking ervaren en hoe je met name stuurt op positieve energie en betrokkenheid.

Ervaringen

“Je hebt snel een weergave van positieve en negatieve punten. Volgens de methode mag je maar 1 post- it per persoon gebruiken, ook zou ik persoonlijk het woord negatief veranderen in ”verbeterpunten”.”

NOC*NSF Sportdeelname index

NOC*NSF Sportdeelname index

Beschrijving Tool

Het NOC*NSF laat IPSOS maandelijks de sportdeelname in Nederland peilen in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De Sportdeelname Index laat jou de ontwikkeling van de sportdeelname in Nederland zien vanuit de ongeorganiseerde, anders georganiseerde en georganiseerde sport.

Tool

Link hier.

Ervaringen

“Ik zou het inzetten om samen met onze opdrachtgever (gemeente) een index op te zetten. Interessant om te weten voor een gemeente waar extra aandacht nodig is.”

Voordelen

Eenvoudig in gebruik, breed en overzichtelijk, nuttige resultaten.