STADSWERK MAGAZINE NIEUW EIGENAARSCHAP (stadswerk nvo)

STADSWERK MAGAZINE NIEUW EIGENAARSCHAP (stadswerk nvo)

Beschrijving Tool

Waar beginnen en eindigen verantwoordelijkheden en hoe organiseren we samenwerking? Dit magazine prikkelt om gedachten, kennis en praktijkervaringen met elkaar te delen. Dat is goed voor iedereen, want samen weten we meer.

Link hier.

Tools

AFWEGINGSKADER BURGERPARTICIPATIE BIJ BELEID (prodemos)

AFWEGINGSKADER BURGERPARTICIPATIE BIJ BELEID (prodemos)

Beschrijving Tool

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid. Door antwoord te geven op de vragen in het afwegingskader, kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet.

Link hier.

Tools

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN OLIFANTENPAADJES (overheid)

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN OLIFANTENPAADJES (overheid)

Beschrijving Tool

Een co-creatiesessie met gemeente, maatschappelijke initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot een vijftal valkuilen bij overheidsparticipatie. Als je als gemeente de olifantenpaadjes van de samenleving volgt, voorkom je daarmee 90% van alle valkuilen. Die vormen namelijk vooral een gevaar als je op de brede rechtlijnige wegen, de snelwegen van beleid blijft lopen.

Tools


Eerste link.

Tweede link.

BUITENSTEBINNEN (Movisie)

BUITENSTEBINNEN (Movisie)

Beschrijving Tool

Inwoners zijn actief in burgerinitiatieven, denken mee als cliënt, ervaringsdeskundige of mantelzorger en willen meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Dit werken in samenspel vraagt een andere houding, gedrag en vaardigheden van ambtenaren, van bestuurders en van de gemeenteraad. De opgave is om het buitenste binnen te halen.

Link hier.

Tools

RAD VAN PARTICIPATIE (overheid)

RAD VAN PARTICIPATIE (overheid)

Beschrijving Tool

Het bruiste in Eindhoven van 22 t/m 30 oktober! 9 dagen lang stond de stad in het teken van design en innovatie tijdens de Dutch Design Week. Voor het team van de Brabantse Omgevingsvisie een goede reden om het Rad van Participatie weer in beweging te zetten en met voorbijgangers in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Met nieuwe thema’s en vragen was het Rad één van de onderdelen van het Brabant Living Lab op het Ketelhuisplein.

Als je geen rad hebt kun je een digitaal versie gebruiken. https://pickerwheel.com/

Tools

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 2 – Tips en Gouden Regels

Onderhandelen – Harvard Methode Optie 2 – Tips en Gouden Regels

Beschrijving Tool

Het is handig bij het onderhandelen gebruik te maken van de volgende tips en gouden regels

Ervaringen

“Een praktische tool om een onderhandelingsoverleg in te gaan. Het zijn geen hapklare brokken maar je zult het je gaandeweg eigen moeten maken. Uitleg bestaat uit veel tekst maar het leest wel goed door.”

Vernieuwen – Teamrollen Belbin

Vernieuwen – Teamrollen Belbin

Beschrijving Tool

Naast inzicht in verandervoorkeuren en je persoonlijke voorkeuren kun je ook kijken naar verschillende rollen in een samenwerking. Hiervoor kan je de Teamrollen van Belbin raadplegen. De teamrollen van Belbin geven inzicht in talenten van jezelf en je collega’s. Het optimaal inzetten van ieders talenten is essentieel voor een succesvolle samenwerking.